Unijne Dotacje - Informacje na temat dotacji w Regionalnych Programach Operacyjnych na lata 2014-2020

KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
lis 0
lis 0

Nabór wniosków dla przedsiębiorstw z woj. podlaskiego w ramach Działania 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa V. Gospodarka niskoemisyjna – Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii Wnioski można składać 30.11.2015 r. do 30.12.2015 r. do godz. 15:30 Kto może […]

  Read more
lis 0
lis 0

Ogłoszono nabór wniosków dla firm MSP w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój”

Nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 1 grudnia do 30 grudnia 2015 r. O pomoc może ubiegać się podmiot, który: wykonuje działalność w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych w ramach co najmniej jednego z rodzajów działalności wymienionych w tabeli poniżej; prowadzi działalność jako mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwo; nie podlega wykluczeniu […]

  Read more
lis 0
lis 0

Ogłoszono konkurs o dotacje dla firm na dofinansowanie projektów w ramach Poddziałania 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne”

Wnioski o dotacje przyjmowane będą w terminie: od 7 grudnia 2015 do 20 stycznia 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). „Kredyt na innowacje technologiczne” to instrument wsparcia finansowego mający na celu podniesienie innowacyjności i konkurencyjności mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez umożliwienie im wdrożenia innowacji technologicznych, będących wynikiem własnych prac B+R  lub  wynikiem […]

  Read more
paź 0
paź 0

Pierwsze nabory wniosków o dotacje dla firm z województwa dolnośląskiego

Ogłoszono pierwsze terminy naborów wniosków dla firm z województwa dolnośląskiego ZAINTERESOWANYCH POZYSKANIEM DOTACJI ZAPRASZAMY DO KONTAKTU poniżej informacje o planowych naborach :   1.2.1 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs horyzontalny Planowane Od 30.11.2015 do 07.12.2015 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R – konkurs ZIT WrOF Planowane Od 30.11.2015 do 07.12.2015 1.2.1 B Tworzenie […]

  Read more
paź 0
paź 0

Informacja o planowanym naborze wniosków o dotacje dla firm MSP z woj. małopolskiego

Ogłoszono nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.3 Bony na innowacje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 Wnioski składać będzie można od dnia 23 listopada 2015 r. (dzień otwarcia naboru) do dnia 22 stycznia 2016 r. […]

  Read more
paź 0
paź 0

Nabory wniosków o dotacje dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z woj. śląskiego – Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020

Ogłoszono konkurs w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”, Działanie 3.2 „Innowacje w MŚP” RPO WSL 2014-2020 Konkurs nr RPSL.03.02.00-IP.01-24-001/15 na dofinansowanie projektów ze środków EFRR w ramach Osi Priorytetowej III „Konkurencyjność MŚP”,Działania 3.2 „Innowacje w MŚP”RPO WSL 2014-2020, obejmujący typ projektów: 1. Wdrożenie i komercjalizacja innowacji produktowych oraz procesowych O dofinansowanie mogą ubiegać się: […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)