KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw woj. małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.2 Infrastruktura badawczo – rozwojowa przedsiębiorstw. Wnioski można […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 1.2.1. Projekty badawczo – rozwojowe przedsiębiorstw woj. małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 1 Osi Priorytetowej Gospodarka Wiedzy, Działanie 1.2 Badania i innowacje w przedsiębiorstwach, Poddziałanie 1.2.1 Projekty badawczo-rozwojowe przedsiębiorstw. Wnioski można składać od […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach woj. świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs ogłosiła konkurs zamknięty nr: RPSW.03.02.00-IZ.00-26-041/16 na składanie wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 3 Efektywna i zielona energia […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach poddziałania 3.3.3 POIR „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” w 2016 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw” poddziałania 3.3.3: „Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand” III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 3.3: „Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków o dotacje B+R dla firm z sektora produkcji systemów bezzałogowych INNOSBZ

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSBZ” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 10 czerwca do […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w Działaniu 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski

Zarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 (WRPO 2014+) 09.05.2016 r. ogłosił 2 konkursy w ramach Działania 1.2 Wzmocnienie potencjału innowacyjnego przedsiębiorstw Wielkopolski W konkursie nr RPWP.01.02.00-IZ-00-30-001/16 wnioski mogą składać : 1.Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa lub ich grupy. 2. Konsorcja przedsiębiorstw z sektora MSP i jednostek naukowych, uczelni (w […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)