KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach Działania 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000, RPO woj. podlaskiego

Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: Oś Priorytetowa I Wzmacnianie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.5 Wspieranie przedsiębiorczości i zatrudnienia w gminach, których rozwój uwarunkowany jest siecią Natura 2000. Wnioski przyjmowane będą od 19.09.2016 do 24.10.2016 […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nowy konkurs naboru wniosków o dotacje dla firm MŚP w ramach działania „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów. (Konkurs 3/1.1.1/2016) Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 września do […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej: „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą: od 5 września do 5 października 2016 r. (w ostatnim dniu naboru do […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej, woj śląskiego

Śląskie Centrum Przedsiębiorczości z siedzibą w Chorzowie jako Instytucja Pośrednicząca Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 ogłosiło konkurs NR RPSL.03.03.00-IP.01-24-004/16 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej III. Konkurencyjność MŚP Działania 3.3 Technologie informacyjno – komunikacyjne w działalności gospodarczej Przedmiotem konkursu jest wybór do dofinansowania projektów wpisujących się w cel szczegółowy Działania […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków w ramach działania Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach, woj. oplskiego

Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki ogłosiło nabór w ramach Działania 2.1.2 Wsparcie TIK w przedsiębiorstwach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego (RPO WO) na lata 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą od 12.09.2016 do 19.09.2016 O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się następujące typy beneficjentów: –        mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, zgodnie z definicją w załączniku 1 do Rozporządzenia […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków na firm MŚP na Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo, RPO Mazowieckiego

Nabór w ramach Działania 3.1 Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu, Poddziałania 3.1.2 Rozwój MŚP – typ projektów „Wsparcie prowadzenia i rozwoju działalności przedsiębiorstw – poprzez udzielanie bonów na doradztwo” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wnioski przyjmowane będą od 31.08.2016 do 02.11.2016 W ramach konkursu o dofinansowanie projektów mogą ubiegać się: mikro-, małe […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)