KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków o dotacje B+R dla firm w Programie sektorowym INNOTABOR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOTABOR” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: 16 sierpnia do 30 września […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP, RPO Kujawsko-pomorskiego

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków w trybie konkursowym w ramach Poddziałania 1.6.2 Dotacje dla innowacyjnych MŚP Schemat 1: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – projekty o wartości wydatków kwalifikowalnych poniżej 1 mln zł oraz Schemat 2: rozwój sektora MŚP poprzez wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwie – […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków o dotacje w ramach Poddziałania 4.1.2 Odnawialne źródła energii, RPO Łódzkiego

Zarząd Województwa Łódzkiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ogłosił Konkurs dla naboru nr RPLD.04.01.02-IZ.00-10-001/16 wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi priorytetowej IV Gospodarka niskoemisyjna Działanie IV.1 Odnawialne źródła energii Poddziałanie IV.1.2 Odnawialne źródła energii  Wnioski można składać w terminie od dnia od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 2 września 2016 r. (w […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R sektora przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 1. Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ projektu 2. Tworzenie i rozwój wspólnej infrastruktury B+R dla przedsiębiorstw, mającego na celu zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej przedsiębiorstw poprzez inwestycje w infrastrukturę B+R. […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.2 Efektywność energetyczna w MŚP, RPO Dolnośląskiego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 Efektywność energetyczna w MSP Schemat 3.2 A Głęboka modernizacja energetyczna obiektów, w tym wymiana lub modernizacja źródła energii, mająca na celu zwiększenie efektywności energetycznej poprzez zmniejszenie strat ciepła oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej z ewentualnym uwzględnieniem OZE (z wyłączeniem źródeł w układzie wysokosprawnej […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach działania Internacjonalizacja MŚP, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat B Wnioski przyjmowane będą od od 29.07.2016 do 29.08.2016 r.   Kto może składać wnioski? grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym porozumienia, sieci, konsorcja) Na co można […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)