KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
lut 0
lut 0

Ogłoszony został konkurs w ramach Działania 3.1 Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w woj dolnośląskim

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca, której Zarząd Woj. Dolnośląskiego powierzył zadania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Oś priorytetowa 3 Gospodarka niskoemisyjna Działanie 3.1 „Produkcja i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych – konkurs horyzontalny” Schemat 3.1.A Przedsięwzięcia, mające na celu […]

  Read more
lut 0
lut 0

Ogłoszono nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw na tworzenie lub rozwój inwestycji typu centra badawczo-rozwojowe.

Departament Wdrażania Programów Operacyjnych w Ministerstwie Rozwoju jako Instytucja Organizująca Konkurs w Programie Inteligentny Rozwój ogłosił konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw PO IR. Wnioski składać będzie można od 1 marca do 29 kwietnia 2016 roku. Dofinansowanie będzie udzielane przedsiębiorcom na wsparcie tworzenia lub rozwoju centrów badawczo-rozwojowych […]

  Read more
sty 0
sty 0

Nabór wniosków o dotacje na projekty B+R przedsiębiorstw z woj. łódzkiego

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 15 lutego 2016 r. a kończy 25 lutego 2016 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiło konkurs w ramach: Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, […]

  Read more
sty 0
sty 0

Nabór wniosków o dotacje na Innowacje w MŚP dla firm z woj. łódzkiego

Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 22 lutego 2016 r. a kończy 3 marca 2016 r. Centrum Obsługi Przedsiębiorcy działające jako Instytucja Pośrednicząca we wdrażaniu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 ogłosiło konkurs w ramach: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP Dofinansowaniem mogą zostać […]

  Read more
gru 0
gru 0

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MŚP z woj. podkarpackiego

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020: oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ […]

  Read more
gru 0
gru 0

Nabór wniosków o dotacje na stworzenie lub rozwój istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego dla przedsiębiorstw z woj. lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 Wnioski można składać w terminie od 31-12-2015 do 18-02-2016 r. Kto może składać wnioski? Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)