KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach Poddziałania 2.3.2 POIR „Bony na innowacje dla MŚP”

PARP ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw” poddziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 8 czerwca 2017 r. do 8 lutego 2018 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00), z zastrzeżeniem, że konkurs podzielony jest na etapy. Etap […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Wsparcie MŚP, 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, typ projektu: TIK, RPO Podkarpackiego

Ogłoszono konkurs Numer RPPK.01.04.01-IZ-00-18-003/17: oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.4 Wsparcie MŚP poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie typ projektu: TIK Wnioski można składać od 12.06.2017 r. do 30.06.2017 r. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o wsparcie w ramach Działania 1.4 Wsparcie MŚP, Poddziałanie 1.4.1 Dotacje bezpośrednie, Typ projektu: TIK są mikro- i małe […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach „Szybkiej ścieżki” Poddziałania 1.1.1 POIR – skierowany do podmiotów, których projekty zostały ocenione pozytywnie przez Komisję Europejską w ramach SME Instrument (faza II) i otrzymały Seal of Excellence (z powodu braku środków nie otrzymały dofinansowania).

NCBiR ogłosiło konkurs 4/1.1.1/2017 MSP – SEAL OF EXCELLENCE w ramach Priorytetu I: Wsparcie prowadzenia prac b+r przez przedsiębiorstwa, Działanie 1.1: Projekty B+R przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.1: Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa. Wnioski mogą składać przedsiębiorstwa MSP Dotacje można uzyskać na B+R (badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe albo eksperymentalne prace rozwojowe) Konkurs […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania celowe, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.2 Badania celowe, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.01.02.00-IP.01-06-001/17. Wnioski można składać od 30.05.2017 r. do 30.06.2017 r. Wnioski mogą składać: – Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (zgodnie […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Ogłoszenie o konkursie dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.1 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkursy horyzontalne, RPO Dolnośląskiego

Wnioski można składać od 29.05.2017 r.  do 27.07.2017 r. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: Przedsiębiorcy w tym przedsiębiorcy typu spin off; konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. W ramach konkursu dofinansowanie […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Ogłoszenie o konkursie dla działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny/Schemat 1.2 B Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw, RPO Dolnośląskiego

Wnioski można składać od 29.05.2017 r.  do 27.07.2017 r. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się: Przedsiębiorcy, w tym przedsiębiorcy typu spin off konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty; konsorcja przedsiębiorstw z IOB, w tym organizacjami pozarządowymi. W ramach konkursu dofinansowanie […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)