KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych / 1.1.1 Wspieranie inwestycji dotyczących wytwarzania energii z odnawialnych źródeł wraz z podłączeniem tych źródeł do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, Infrastruktura i Środowisko

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.1 Poddziałania 1.1.1 Wnioski można składać od 31.12.2016 do 01.03.2017 Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu: Dofinansowanie może być udzielone przedsiębiorcy, tj. przedsiębiorstwu w rozumieniu art. 1 załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP, RPO Świętokrzyskiego

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 pełniąca funkcję Instytucji Organizującej Konkurs  ogłosił dwuetapowy konkurs zamknięty nr RPSW.02.05.00-IZ.00-26-071/16 w ramach Osi Priorytetowej 2 – Konkurencyjna gospodarka Działania 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 (konkurs w oparciu o regionalną pomoc […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.4.4 Dotacje dla MSP, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.4 Dotacje dla MŚP, Typ A. wdrożenia wyników […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP / 3.4.3 Dotacje dla MSP – wczesna faza rozwoju, RPO Małopolskiego

Zarząd Województwa Małopolskiego (dalej ZWM), za pośrednictwem Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości w Krakowie (dalej MCP) jako Instytucji Pośredniczącej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Małopolskiego na lata 2014 -2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 3 Osi Priorytetowej Przedsiębiorcza Małopolska, Działanie 3.4 Rozwój i konkurencyjność małopolskich MŚP, Poddziałanie 3.4.3 Dotacje dla MŚP – wczesna faza rozwoju, […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa / 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2 A – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Schemat 1.2 A – Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R Wnioski można składać od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. O dotacje ubiegać się mogą: Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off; […]

  Read more
Gru 0
Gru 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa, Schemat 1.2 B / 1.2.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa – ZIT Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego, RPO Dolnośląskiego

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca/Gmina Wrocław pełniąca funkcję Instytucji Pośredniczącej ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.2 Innowacyjne przedsiębiorstwa. Schemat 1.2 B – Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw. Wnioski można składać od 02.01.2017 r. do 02.03.2017 r. O dotacje ubiegać się mogą: Przedsiębiorcy (mikro, mały, średni oraz duży),w tym przedsiębiorcy typu spin off; konsorcja przedsiębiorstw z […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)