KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Sty 0
Sty 0

Ogłoszenie o konkursie naboru wniosków do Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR Rozpoczęcie naboru wniosków  1 marca 2017 r. Zakończenie naboru wniosków 28 kwietnia 2017 r. W Programie sektorowym „INNOCHEM” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”  w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Ogłoszenie o konkursie do działania 3.3, poddziałanie 3.3.3 POIR nabór III

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla działania 3.3: Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand III Osi priorytetowej:Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.3: Wsparcie MŚP w promocji […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r.

Znamy już harmonogram naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na 2017 r. W 2017 roku ogłoszone zostaną między innymi konkursy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020. Planowany […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 B a,b – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, RPO Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach Ośi priorytetowej 1, Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne a) projekty wdrażające długoterminowe (kompleksowe) strategie biznesowe b) projekty wdrażające nowoczesne metody zarządzania, […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 B c – Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne, RPO Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków EFRR w ramach Ośi priorytetowej 1, Przedsiębiorstwa i innowacje Działanie 1.4 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1 „Internacjonalizacja przedsiębiorstw” Schemat 1.4 B Zwiększenie międzynarodowej ekspansji MŚP poprzez wdrożenie nowych modeli biznesowych oraz zwiększenia ekspansji na rynki zewnętrzne c) projekty dotyczące nawiązywania i utrzymywania kontaktów gospodarczych oraz promocji przedsiębiorstw na rynkach krajowych i międzynarodowych […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, RPO Lubelskiego

Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie projektów w ramach Osi Priorytetowej 1 Badania i innowacje, Działania 1.3 Infrastruktura badawczo-rozwojowa w przedsiębiorstwach, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Konkurs nr RPLU.01.03.00-IP.01-06-001/17. Nabór trwa od 31.01.2017 r. do 02.03.2017 r. do godziny 15:00:00. Wnioski mogą składać: Przedsiębiorstwa: mikro, małe i średnie […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)