KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.1 Badania i innowacje, RPO Lubuskiego

Ogłoszono konkurs nr RPLB.01.01.00-IZ.00-08-K01/17 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 Osi Priorytetowej 1 Gospodarka i innowacje dla Działania 1.1 Badania i Innowacje. Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 14.08.2017 do 11.09.2017 r. Do składania wniosków w ramach konkursu uprawnione są przedsiębiorstwa/partnerstwa przedsiębiorstw, partnerstwo przedsiębiorstw i instytucji świadczących usługi w zakresie B+R. Liderem […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach Etapu I Działania 1.4 POPW w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.4 „Wzór na konkurencję” w ramach I Osi priorytetowej „Przedsiębiorcza Polska Wschodnia” Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014 – 2020, ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Etapu I Działania 1.4 „Wzór na konkurencję”. Wniosek o dofinansowanie projektu w ramach Etapu I należy złożyć w terminie: […]

  Read more
Lip 0
Lip 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.5 Rozwój produktów i usług w MŚP / 1.5.2 Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT Aglomeracji Wałbrzyskiej (Schemat 1.5 A Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej MŚP – z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat), RPO Dolnośląskiego

Wnioskodawcy będą mogli składać wnioski od 01.09.2017 do 31.10.2017 r. Wsparcie udzielane będzie przedsiębiorcom którzy posiadają co najmniej zakład lub oddział w granicach administracyjnych województwa dolnośląskiego (poziom NUTS2) przynajmniej od momentu wypłaty pomocy do zakończenia okresu trwałości projektu  oraz  zamierzają realizować projekt/inwestycję na terenie Aglomeracji Wałbrzyskiej obejmującej następujące obszary: Gmina Boguszów-Gorce, Gmina Czarny Bór, Gmina […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.15 Wsparcie kooperacji przedsiębiorstw, RPO Zachodniopomorskiego

Wnioskodawcy będą mogli aplikować o środki w okresie od 31.07.2017 do 28.09.2017 roku W ramach Działania 1.15 dofinansowanie udzielane jest: Dla typu 1 – przedsiębiorstwom z sektora MŚP, tj.: a) mikroprzedsiębiorstwom, b) małym przedsiębiorstwom, c) średnim przedsiębiorstwom w rozumieniu Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014. Dla typu 2 i 3  – wykonawcy programu […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe / 4.1.4 Projekty aplikacyjne, Inteligentny Rozwój

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju 5 czerwca br. ogłosiło nowy konkurs na projekty aplikacyjne. Projekty aplikacyjne to przedsięwzięcia polegające na prowadzeniu prac B+R (badania przemysłowe lub/i prace rozwojowe), realizowane przez konsorcja z udziałem przedsiębiorców i jednostek naukowych, w których liderem jest jednostka naukowa lub przedsiębiorstwo . W bieżącym roku po raz pierwszy ogłoszenie o konkursie […]

  Read more
Cze 0
Cze 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje / 1.2.2 Projekty B+R przedsiębiorstw, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw Wnioski można składać od od 10.07 do 24.07.2017 r. Podmiotami uprawnionymi do złożenia wniosku o dofinansowanie […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)