KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Maj 0
Maj 0

Aktualizacja harmonogramu konkursów POIR na 2016 r. – wersja nr V

Dokonano aktualizacji harmonogram konkursów na 2016 r. Programu Inteligentny Rozwój (POIR). W porównaniu z poprzednią wersją harmonogramu (wersja nr IV  z 14 marca 2016 r.)  wprowadzono m.in. następujące zmiany poprzez doprecyzowanie dat naborów do konkursów : Konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) dużych przedsiębiorstw , Poddziałanie 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w […]

  Read more
Maj 0
Maj 0

Konkurs na dofinansowanie projektów badawczo-rozwojowych (B+R) dużych przedsiębiorstw

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs dla dużych firm na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020.  Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 1 czerwca do […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm działających w przemyśle stalowym w ramach programu „INNOSTAL”

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOSTAL” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 czerwca do […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw – twórców z branży gier wideo, w programie GAMEINN

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 czerwca […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MSP – twórców z branży gier wideo, w programie GAMEINN

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „GAMEINN” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 czerwca […]

  Read more
Kwi 0
Kwi 0

Nabór wniosków o dotacje dla przedsiębiorstw MSP na wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w ramach Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” POIR

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek” w ramach III Osi priorytetowej: „Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)