KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Lut 0
Lut 0

Ogłoszono nabory wniosków o dotacje na wsparcie prac badawczo-rozwojowych w obszarze nowatorskich rozwiązań sektora leśno-drzewnego i meblarskiego w programie sektorowym WoodINN Działanie 1.2 „Sektorowe programy B+R” POIR

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R”, w ramach I osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020. WoodINN – ma na celu finansowanie badań przemysłowych oraz prac rozwojowych nad innowacyjnymi rozwiązaniami dla sektora leśno-drzewnego i meblarskiego oraz przemysłów współpracujących. Wnioski […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 2 dedykowanym w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs dedykowany na dofinansowanie projektów w zakresie elektromobilności w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). W ramach konkursu dofinansowanie […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków o datacje w konkursie nr 1 do Działania 3.2, Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”, POIR w 2017 r.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) ogłosiła konkurs na dofinansowanie projektów w ramach Działania 3.2 „Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R” Poddziałania 3.2.1 „Badania na rynek”. Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć w terminie: od 13 marca do 26 kwietnia 2017 r. (w ostatnim dniu naboru do godz. 16:00:00). W Poddziałaniu 3.2.1 dofinansowanie przeznaczone jest na realizację […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków w ramach Działania 1. 1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ” , Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – dla dużych przedsiębiorstw

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ogłosiło konkurs dla dużych firm na dofinansowanie projektów w ramach Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014 – 2020. (Konkurs 2/1.1.1/2017) Wnioski o dofinansowanie projektu można składać w terminie: od 1 marca […]

  Read more
Lut 0
Lut 0

Nabór wniosków w ramach Działania 1. 1 „ Projekty B+R przedsiębiorstw ” , Poddziałania 1.1.1 „ Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” – dla przedsiębiorstw MŚP

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach I Osi priorytetowej: „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło nowy konkurs na dofinansowanie projektów. (Konkurs 1/1.1.1/2017) Wnioski o dofinansowanie przyjmowane będą w terminie: od 1 marca do […]

  Read more
Sty 0
Sty 0

Nabór wniosków w ramach Działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw/1.4.1 A – Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP – konkurs horyzontalny, RPO Dolnośląskiego

DOLNOŚLĄSKA INSTYTUCJA POŚREDNICZĄCA, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Ośi priorytetowej 1 Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie 1.4„Internacjonalizacja przedsiębiorstw”, Poddziałanie 1.4.1„Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkurs horyzontalny”, Schemat 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP Termin naboru (składania wniosków): od dnia 01.03.2017r. do godz.15.00 dnia 04.04.2017r. Wsparcie udzielane będzie […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)