KLIK
kliknij w wybrane województwo

Unijne Dotacje

Informacje na temat dotacji na lata 2014-2020
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków do Działania 1.2 w 2016 r. INNOMOTO – programie finansowania prac B+R na rzecz przedsiębiorców w branży motoryzacyjnej

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU jako Instytucja Pośrednicząca dla Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” w ramach I Osi priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020 ogłosiło konkurs na dofinansowanie projektów dla Programu sektorowego „INNOMOTO” w ramach Działania 1.2 „Sektorowe programy B+R” W ramach konkursu IP prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie, obejmujących […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków w ramach działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia, typ projektu: Infrastruktura B+R, RPO Podkarpackiego

Zarząd Województwa jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w procedurze konkursowej, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 – Numer RPPK.01.02.00-IZ-00-18-002/16: oś priorytetowa I Konkurencyjna i innowacyjna gospodarka działanie 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 2.3.1 Innowacje w MŚP, RPO Łódzkiego

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi, działające jako Instytucja Pośrednicząca, ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej II: Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka, Działania II.3: Zwiększenie konkurencyjności MŚP, Poddziałania II.3.1: Innowacje w MŚP. Nabór wniosków o dofinansowanie rozpoczyna się 30 września 2016 r., a kończy 10 listopada 2016 r. Wnioski mogą składać Mikro, małe, średnie […]

  Read more
Wrz 0
Wrz 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja/poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług – Schemat A Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym,  w terminie : od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. (w godzinach 7.30 – 15.30) Wartość kwoty przeznaczonej […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków o dotacje dla firm w ramach Poddziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /podziałania 1.5.2 Odtwarzanie gospodarczego dziedzictwa regionu Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym,  w terminie : od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. (w godzinach 7.30 – 15.30) Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie […]

  Read more
Sie 0
Sie 0

Nabór wniosków o doatcje dla firm w ramach Poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R, RPO Warmińsko-mazurskiego

Warmińsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie ogłosiła nabór wniosków o dofinansowanie w ramach działania 1.5 Nowoczesne firmy /poddziałania 1.5.1 Wdrożenie wyników prac B+R Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym,  w terminie : od 30 września 2016 r. do 31 października 2016 r. (w godzinach 7.30 – 15.30) Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie […]

  Read more

CHCESZ POZYSKAĆ DOTACJĘ ?

SKONTAKTUJ SIĘ Z DORADCĄ I ZLEĆ PRZYGOTOWANIE WNIOSKU !

Województwo

Imię (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)